چت


پسره با دختره چت میکرده:
پسره :می‌شه یکم دیگه بحرفیم؟
دختر :نه، باید برم
پسر: PLZzZZz یکم دیگه بمون
دختر :نمی‌شه!! مامانم گفته اگه الان نرم بخوابم میاد پایین
و سرمو میکوبه به کیبو فگئو تبخد آوعپقبسفدگ دجدو د دکسییدهد قکتو!

[ پنج‌شنبه 3 بهمن 1392 ] [ 11:16 ] [ fateme ]